ДГ №38 Маргаритка

Детска градина в град Варна

 

 

С богатата си и уютна материална база, Детска градина №38 Маргаритка е приказен дом за вашите деца. 

Създали сме условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище. 

Учебно - възпитателната дейност е съобразена с държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка за училище. Децата с радост и удоволствие участват в празници и развлечения -