ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

Финансово осигуряване

Финансовото осигуряване на детската градина като общинска се осъществява основно от държавния бюджет съобразно единните разходни стандарти за дете и от бюджета на общината.

 

Познаването на нормативните документи, въз основа на които ще се регламентират финансово-икономическите дейности в детската градина, е гаранция за функционирането ù в условията на пазарна икономика.