ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

Европейски ден на спорта в ДГ № 38

Европейски ден на спорта в училище“ и координираща организация – BG Бъди активен.