ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

ХV традиционно състезание по плуване, град Варна

На 16.05.2014 г. се проведе ХV традиционно състезание по плуване за деца от детските градини на град Варна. Участници бяха децата от осем детски градини. Децата от ОДЗ№1 демонстрираха завидни технически умения и отлично владеене на стиловете в плувния спорт.