ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

Световна дарителска кампания

Уважаеми родители и работещи в ДГ № 38 „Маргаритка“,

Участието ни в световната инициатива „Изненада в кутия за обувки“ приключи!

В нашата кампания участие взеха екипът на детската градина, родители и представители на фирма „Веолия“, в резултат на което се събраха 180 подаръка за Коледа.

Министерството на труда и социалната политика предостави списък на нуждаещи се деца, а ние ги зарадвахме с нашите подаръци в следните центрове:

Център за социална рехабилитация и информация – гр.Провадия – 23 кутии

ЦСРИ – „Радост“ – 26 кутии

ЦСРИ – „Ирис“ – 15 кутии

ЦСРИ – Карин дом – 23 кутии

ЦСРИ – Вижън – 13 кутии

Общностен център за деца и семейства – Варна – 80 кутии

Благодарим за Вашата съпричастност и човечност!

 

"Изненада в кутия за обувки" е кампания за деца и семейства в затруднено положение. Целта бе да се съберат подаръци и вещи от първа необходимост за крайно нуждаещите се.

Инициаторът на кампанията Ан Грифин споделя, че идеята идва от Ирландия, където също се помага на деца в нужда, особено по време на Коледните празници. Тя е решила, че трябва да се направи и нещо подобно и тук.

"Идеята е световна. Много хора събират подаръци, те се поставят в кутия за обувки и се даряват на деца в неравностойно положение", това каза и организаторът на кампанията Светла Паркър.