Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

"Креативни и иновативни"

На 06.06.2023 г., в град Варна се проведе междуинституционален форум "Креативни и иновативни - зааедно за качествено предучилищно образование".

Форумът даде възможност за споделяне на педагогически опит в предучилищното образование, свързан с креативни решения, иновативни практики, ефективни модели и приобщаващи взаимодействия.

С интересни и завладяващи аудиторията теми участие във форума чрез представяне на презентации взеха част от педагогическите специалисти при ДГ38 "Маргаритка":

         Иновативни практики/Ефективни модели

  • "Иновативен образователен STEAM подход в проектното обучение" - г-жа Боряна Георгиева и г-жа Диана Късова - старши учители в ДГ38;
  • "Експерименталната дейност в проектно - базираното обучение - ефективен метод за развитие на познавателната активност при децата в предучилищна възраст" представиха г-жа Илияна Илиева - учител и г-жа Борислава Маринова - старши учител в ДГ38;
  • "Подходът учене чрез игра в проектното обучение в детската градина" - г-жа Андриана Жекова и г-жа Мирена Димитрова - учители в ДГ38;                                                                                                                                                                                                        Приобщаващи взаимодействия
  • "Калейдоскоп на чувствата и емоциите" - г-жа Светла Неделчева - главен учител и г-жа Цветанка Димитрова - учител в ДГ38;
  • "Алтернативни форми на взаимодействие с детската градина или как да формираме разбираща родителска общност" - г-жа Десислава Дочева - педагогически съветник в ДГ38;
  • "Интерактивната бяла дъска като средство за повишаване успеваемостта и концентрацията при деца с обучителни затруднения" - г-жа Борислава Маринова - старши учител в ДГ38.

В тази част от форума вдъхновяващо участие взе и директора на ДГ38 "Маргаритка" - г-жа Параскева Люцканова, която представи тема по реализирани дейности по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

Заслужени аплодисменти и поздравления получиха всички участници от ДГ38 "Маргаритка" във форума!