Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

21 март - Ден шарените чорапи

След миналогодишния фурор с танца "Иерусалема" на екипа на детската градина и тази година традиционно отбелязахаме Междунарония ден на хората със Синдром на Даун.
С множество игри и различини предизвикателства, децта и екипът изразиха съпричастност и научиха нови неща.