ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

Награда Варна - „Учител на годината“ в областта на предучилищното образование - Даниела Иванова Попова - 21.05. 2015 г.