Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

"Иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на децата" - гр. В. Търново

Педагогическите специаисти се включиха в обучение на тема: "Иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на децата" с водещ Жанета Иванова. Квалификацията се проведе в рамките на проект на МОН "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"