Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

Прием

ПРИЕМ 2022 г.

Информираме ви, че в сайта на Община Варна, раздел „Прием в детски ясли, детски градини и училища“, е публикуван график на дейностите за кандидатстване, класиране и записване на деца за учебната 2022-2023 г.

Линк към сайта: https://dg.uslugi.io/ 

Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране от  09.05.2022 г. до 27.05.2022 г.

В електронното класиране ще участват само децата, които кандидатстват за яслена група, родени през 2020 и 2021 г. , първа възрастова група, родени през 2019 г. и 5 и 6-годишни в подготвителни групи в училище.