ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

ТЕЛЕФОНИ

На територията на област Варна са създадени и функционират "Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическит специалисти и непедагогически персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19

 

Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии

0882/078-085 и 0882/ 314 - 686 от понеделник до петък,

в часовия диапазон 08,30 - 11.30 ч. и 12,30 - 16,30 ч.