ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

Открита е STEAM - лаборатория в ДГ "Маргаритка"

Във връзка с въвеждането на STEAM – образованието в ДГ „Маргаритка“, бе открита истинска детска научна лаборатория. Оборудването в STEAM – лабораторията е финансирано по одобрен проект на детската градина в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2022 г.“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

Празникът откриха децата от група „Смехорани“ със сензорната приказка "Лакомите мишлета" от Радой  Киров. Децата и учителите от група „Слънчеви усмивки“ разясниха предназначението и начина на използване на новозакупения компостер. Малките учени от група „Дечица веселушки“ под ръководството на своите учители извършиха лабораторни експерименти свързани с кръговрата на водата, извлякоха солта от водата и направиха категоричен извод за справяне с бактериите. Децата получиха своите предизвикателства от «Умните пчелички-  Bee-boot», чрез метода програмиране. В лаборатория са налице технически средства за онагледяване на голям екран, а също и за затвърдяване на знанията с многомишкова система.

Лабораторията е съществена част от съществуващия STEAM – център на открито – Мултисензорна градина „Работливко“, сензорна зона с подходящи тактилни стимули и инструменти за звукоизвличане, уютен презентационен център.

В съществуващия „Лего – център“ децата решават STEAM предизвикателства с комплектите на LEGO- Education.

Прикачени документи

DSC_0422.JPG
DSC_0429.JPG
DSC_0417.JPG