Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

Седмица на STEAM в ДГ 38 "Маргаритка" 21-25 март 2022г.

Какво е S.T.E.А.M.?

S- НАУКА – наблюдение, сравнение, описание,задаване на  въпроси, търсене на причини, вадене на изводи, презентиране 

T- ТЕХНОЛОГИЯ – идентифициране на проблем, изследване на възможни решения, използване на инструменти,  подобрение, изобретение 

E- ИНЖЕНЕРСТВО – решаване на проблеми, използване на различни материали за конструиране/дизайн, планиране,  създаване на неща, които работят 

M- МАТЕМАТИКА – сравняване, измерване, откриване на  модели, броене, изследване на геометрични форми 

A- ИЗКУСТВО - демонстрирне концепции  по творчески начин, развиване на умения за творческо решаване на проблеми

 

Чрез тези иновативни методи децата виждат света през различни перспективи и се учат от  всяка среда, в която попаднат. Още предучилищна възраст изучават различни кариерни  възможности и може да се насочат към някоя от тях  съобразно собствения им потенциал и възможности. Ученето е лесно и приятно . Всяко дете се превръща в  изследовател и има мотивация да търси нови знания, които  после да прилага в ежедневието си.

STEAM ситуации по групи в ДГ38 "Маргаритка"

Първа група "Сладурани бърборани" - "Легло за зрънчо"

Първа група "Приятели добри" - "Цветенце за всяко дететнце"

Втора група "Пинокио" - "От житното зрънце до хляба"

Втора група "Звездици"- "Историята на една ябълка"

Втора група "Сговорна, весела дружина" - "Тези невероятни пчели"

Трета група "Дечица веселушки" - "Кръговрат на водата"

Трета група "Слънчеви усмивки" - "Ракета"

Трета група "Смехорани" - "Чудната градина"

Четвърта група "Малчугани" - "Това чудо водата"

Четвърта група "Слънчице" - "Водата, въздух, звук"