Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

Свободни места

ДГ № 38 "Маргаритка" обявява следните свободни места:

1. Детска ясла - 4 места

2. Първа група - родени 2019 г. - 4 места

3. Втора група - родени 2018 г. - 2 места

4. Трета група - родени 2017 г. - 3 места

5. Четвърта група - родени 2016 г. - 2 места

Заявления за кандидастване се подават от 05.09. до09.09.2022 г. в канцеларията на ЗАС в ДГ № 38.

Класирането ще бъде обявено на 09.09.2022 г. след 17 часа.

 

 

Класирани деца по входящ номер

 

1. За детска ясла

УВД-13-526 

УВД - 13-533

УВД - 13 - 541

УВД - 13- 542

 

2. За първа група

УВД - 13 - 525

УВД- 13- 527

УВД - 13- 530

УВД - 13- 531

 

3. За Втора група

УВД - 13- 528

УВД - 13-535

 

4. За трета група

УВд- 13-529

УВД - 13 - 534

 

5. За четвърта група

УВД- 13- 540

 

Потвърждаване на приема - от 12.09. до 14.09.2022 г.