ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

Свободни места - 07..2022 г.

ДГ № 38 "Маргаритка" обявява следните свободни места:

родени 2017 - 2
родени 2019- 3
детска ясла - 3
Заявления за кандидатстване ще се приемат от 11.07 до 15.07.2022 г. от 8,30 до 16,30 ч.
Класирането се осъществява по входящ номер.
Резултати от класирането ще се оповестят на 15.07.2022 г.
 
Списък на Класираните по ред на входящи номера:
1. № 442
2. №443
3.№ 444
4. №445
5. №446
6. № 447
7. № 448
8. № 449