ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

Свободно място

ДГ № 38 обявява 1 свободно място за деца, родени 2016 г.

Заявления се приемат от 17.10. до 21.10.2022 г. в кабинет на ЗАС.

Потвърждаване на прием от 24.10. до 28.10.2022 г.

 

 

Прием след кандидатстване:

 

вх.№ 86 / 17.10.2022 г.