ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

Свободни места - м.07.2022

ДГ № 38 "Маргаритка" обявява следните свободни места в детските групи:

първа група /родени 2019 г. / - 2 

трета група /родени 2017 г. / - 2 

четвърта група /родени 2016 г. / - 1 

Заявления се приемат от 25.07.  до 29.07.2022 г. от 8,30 ч. до 16,00 ч.

Приемът се осъществява по реда на входящия номер.

Списъкът на приетите деца се публикува на  29.07.2022 г. в 17,00 ч.

 

Списък на приетите:

УВД - 13 - 485 / 25.07.2022 г.

УВД - 13 - 486 / 25.07.2022 г.

УВД - 13 - 488 / 25.07.2022 г.

УВД - 13 - 489 / 25.07.2022 г.

УВД - 13 - 490 / 27.07.2022 г.