Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

Свободни места за първа възрастова група

ДГ № 38 "Маргаритка" обявява 2 / две / свободни места за първа възрастова група - деца родени през 2017 година.

Заявления се подават от 25.01. до 29.01.2021 г. от 8,30 ч. до 16,30 ч. при ЗАС или на ел.адрес: dg38margaritka@dg38margaritka.com.

Заявленията се класират по реда на входиране.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено на 29.01.2021 г. в 17.00 ч.

 

Списък на приетите деца:

входящ № УВД - 13 - 196/25.010.2021 г

входящ № УВД - 13- 198/26.01.2021 г.

 

Прикачени документи

Заявление прием.docx