ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

Свободни места

ДГ № 38 "Маргаритка" обявява 3/ три / свободни места за първа възрастова група - деца родени през 2018 година 

Заявления се подават от 16.08. до 20.08.2021 г. от 8,30 ч. до 16,30 ч. при ЗАС или на ел.адрес: dg38margaritka@dg38margaritka.com.

Заявленията се класират по реда на входиране.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено на 20.08.2021 г. в 17.00 ч.

Приети деца:

вх. № УВД - 13-391 / 16.08.2021 г.

вх.№ УВД - 13-400 / 20.08.2021 г.

вх. № УВД - 13- 401 / 20.08.2021 г.