ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

Свободни места

Детска градина № 38"Маргаритка" обявява 2/ две/ свободни места за деца родени през 2017 г.

Срок за подаване на заявления от 27.09. до 01.10.2021 г. от 8,30 ч. до 16,00 ч. 

Списъкът на приетите деца ще бъде публикуван на 01.10.2021 г. след 17.00 ч.

Потвърждаване и записване от 04.10. до08.10.2021 г.