Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

ДЕТСКА ГРАДИНА № 38 "МАРГАРИТКА"

ОБЯВЯВА

1 / едно/ свободно място за първа група - деца родени 2016 г.

2 /две/ свободни места за трета група - деца родени 2014 г.

1. Прием на заявления от 03.02.2020 г. до 12.00 часа на 07.02.2020 г.в канцеларията на детската градина.

2.Класиране: на 07.02.2020 г по реда на входящия номер на подаденото заявление

Резултатите ще бъдат публикувани след 14.00 часа на 07.02.2020 г.в сайта на детската градина и на информационното табло.

 

Записване на приетите деца от 10.02.20 г. до 14.02.2020 г. вкл.