Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

Участие в Първи международен образователен онлайн форум - община Варна

Педагогически специалисти от ДГ № 38 "Маргаритка" взеха участие в Първи международен образователен онлайн форум на тема: "Дигитализация и иновации в образованието и науката". Форумът е организиран от Община Варна в партньорство с Министерство на образованието и науката, Националното Сдружение на Общините в Република България.

Тема на доклада, представен  от ДГ № 38 "Маргаритка" е "Детска градина в облака - иновация с поглед към бъдещето". Чрез доклада екипът представя уникалните характеристики на облачната платформа Google Workspace for Education. В изложението се акцентира на създадения от педагогическите специалисти Модел за дигитализация на образованието и административните процеси.

В заключението на презентацията се изтъква защо една такава модерна дигитална детска градина е толкова необходима в днешното забързано технологично съвремие.

Прикачени документи

Сертификат