Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

Дневен режим

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3–4 г.)

Седмичен брой педагогически ситуации за I група (3–4 г.)

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО

НАПРАВЛЕНИЕ

I група (3–4 г.)

Времетраене на педагогическа ситуация:

15 – 20 минути

Минимален брой ПС

Допълнителен брой ПС

1. Български език и литература

1

 +1

2. Математика

1

 

3. Околен свят

1

+ 1

4. Изобразително изкуство

2

 

5. Музика

2

 

6. Конструиране и технологии

1

 

7. Физическа култура

3

 

Минимален общ брой педагогич.ситуации

11

13

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3–4 г.)

 

времетраене

Форми

7.00 – 8.30

ДФ

Прием на децата

 (сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.)

 

8.30 - 9.00

ДФ

Закуска

(разговори, игри, ритуали, поздрав и др.)

9.00 – 9.20

 

Педагогическа ситуация

9.20 – 10.00

ДФ

(подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.)

10.00 – 10.20

 

Междинна подкрепителна закуска

/игри/

10.30 – 12.00 ДФ

11.00 – 12.00

(дейност по избор, игри на открито, разходки, закалителни процедури и др.)

 

Допълнителни дейности, провеждани в школи по избор и заплащани от родителите

12.00 – 12.30

 Обяд

12.30 - 15.30

Следобеден сън (следобедна почивка)

 

15.30 – 15.45 ДФ

(подвижни игри)

15.45 – 16.00

Следобедна закуска

 

16.00 – 16.30

 

Педагогическа ситуация

16.30 - ДФ

(игри, разходки, наблюдения, творчески дейности и др.)

Допълнителни дейности, провеждани в школи по избор и заплащани от родителите

 

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (4–5 г.)

 

Седмичен брой педагогически ситуации за II група (4–5 г.)

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

II група (4–5 г.)

Времетраене на ПС: 15 – 20 минути

Минимален брой ПС

Допълнителен брой

(+ 2 до 5 броя)

1. Български език и литература

2

 +1

2. Математика

1

 

3. Околен свят

2

+ 1

4. Изобразително изкуство

2

 

5. Музика

2

 

6. Конструиране и технологии

1

 

7. Физическа култура

3

 

Минимален общ брой педагог. ситуации

13

15

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

(4–5 г.) – целодневна организация

Времетраене

Форми

7.00 – 8.30 ДФ

Прием на децата

 (сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.)

8.30 - 9.00 ДФ

Закуска

 (разговори , игри, ритуали, поздрав и др.)

9.00 – 9.20

 ПС

Педагогически ситуации

9.20 – 9.40 ДФ

 (подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.)

9.40 – 10.00

ПС

Педагогически ситуации

10.00 – 10.30

 

Междинна подкрепителна закуска / игри/

10.30 – 12.00 ДФ

11.00-12.00

(дейност по избор, игри на открито, разходки, закалителни процедури и др.)

 

Допълнителни дейности, провеждани в школи по избор и заплащани от родителите

12.00 – 12.30

Обяд

 

12,30 – 15,30

Следобеден сън (следобедна почивка)

 

15.30 – 15.45 ДФ

(подвижни игри)

15,45 – 16.00

Следобедна закуска

 

16.00 – 16.30

 

Педагогически ситуации

16.30

ДФ

(игри, разходки, наблюдения, творчески дейности, ателиета и др.)

Допълнителни дейности, провеждани в школи по избор и заплащани от родителите

 

 

ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5–6 г.)

 

Седмичен брой педагогически ситуации за III подготвителна група (5–6 г.)

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО

НАПРАВЛЕНИЕ

III подготвителна група (5–6 г.)

 Времетраене на ПС: 20 – 30 минути

Минимален бр. ПС

Допълнителен брой

1. Български език и литература

2

 +1

2. Математика

2

 

3. Околен свят

2

+ 1

4. Изобразително изкуство

2

 

5. Музика

2

 

6. Конструиране и технологии

2

 

7. Физическа култура

3

 

Минимален общ брой педагогически ситуации

15

17

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В ПОДГОТВИТЕЛНА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5–6 г.)

 

Времетраене

Форми

7.00 – 8.30

ДФ

Прием на децата

(сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.)

8.30 - 9.00

ДФ

Закуска(разговори , игри, ритуали, поздрав и др.)

9.00 – 9.30

 

Педагогическа ситуация

9.30 – 9.45

 

Допълнителни форми (игри )

9.45 – 10. 15

 

Педагогическа ситуация

10.15 – 10.30

ДФ

Междинна подкрепителна закуска

(игри )

10.30 – 11,00

 

Педагогическа ситуация

11.00 – 12.30

ДФ

(игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета и др.)

Допълнителни дейности, провеждани в школи по избор и заплащани от родителите

12.30 – 13.00

Обяд

 

13.00 – 15.00

Следобедна почивка (следобеден сън)

 

15.00 – 15.15

ДФ

(подвижни игри)

 

15.15 – 15.30

Следобедна закуска

 

15.30 – 16.00

 

Педагогическа ситуация

16.00 – ДФ

 

16.30

(творчески игри, игри с правила, дейност по ателиета, разходки и др.)

 

Допълнителни дейности, провеждани в школи по избор и заплащани от родителите

 

ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6–7 г.)

Седмичен брой педагогически ситуации за IV подготвителна група (6–7 г.)

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО

НАПРАВЛЕНИЕ

IV подготвителна група (6–7 г.)

Времетраене на ПС: 20 – 30 минути

Минимален

брой ПС

Допълнителен брой ПС (+ 2 до 5)

1. Български език и литература

3

 +1

2. Математика

3

 

3. Околен свят

2

+ 1

4. Изобразително изкуство

2

 

5. Музика

2

 

6. Конструиране и технологии

2

 

7. Физическа култура

3

 

Минимален общ брой педагогически ситуации

17

19

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ФОРМИ

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В

ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6–7 г.)

 

ФОРМИ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

 

 

 

7.00 – 8.30

ДФ

Прием на децата

(сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.)

8.30 - 9.00

ДФ

Закуска

(разговори , игри, ритуали, поздрав и др.)

9.00 – 9.30

 ПС

Педагогическа ситуация

9.30 – 9.45 - ДФ

 (игри и др. )

 

9.45 – 10. 15

       ПС

Педагогическа ситуация

10.15 – 10.30

ДФ

Междинна подкрепителна закуска

(игри )

10.30 – 11.00

 ПС

Педагогическа ситуация

11.00 – 12.30

ДФ

(игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета, експерименти и др.)

 

Допълнителни дейности, провеждани в школи по избор и заплащани от родителите

12.30 – 13.00

Обяд

 

13.00 – 15.00

Следобедна почивка (следобеден сън)

 

15.00 – 15.15

ДФ

(подвижни игри)

 

15.15 – 15.30

Следобедна закуска

 

15.30 – 16.00

ПС

Педагогическа ситуация

16.00 – ДФ

 

16.30

(творчески игри, игри с правила, дейност по ателиета, разходки, проектни дейности и др.)

Допълнителни дейности, провеждани в школи по избор и заплащани от родителите