Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

Материално - техническа база

С богатата си и уютна материална база, Детска градина №38 "Маргаритка" е приказен дом за вашите деца. Създали сме условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете и целенасочена преучилищна подготовка за успешна реализация в училище.

Материално-техническата база осигурява динамичност в социалната комуникация между децата, като поражда чувство за радост от сътрудничество в различни дейности.

 Функциите на средата позволяват да се осигурят условия за разнообразна дейност на децата, за задоволяване на потребностите и интересите им съобразно предпочетената от тях дейност.