ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

Материално - техническа база

Материално-техническата база осигурява динамичност в социалната комуникация между децата, като поражда чувство за радост от сътрудничество в различни дейности.

 

Функциите на средата позволяват да се осигурят условия за разнообразна дейност на децата, за задоволяване на потребностите и интересите им съобразно предпочетената от тях дейност.