ДГ №38 Маргаритка

Детска градина в град Варна

 

https://read.bookcreator.com/1g74jbZLk0XdHAWGPQR7ADfNH4m1/Scw2hRdSR86vtriU6C83sA 

Прием в общински детски градини и подготвителни групи в училища

 

     Детската градина № 38 „Маргаритка” е институция в системата на предучилищното и училищното образование, отговаряща на съвременните изисквания за привлекателна, разнообразна и мобилна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание, в която Детето се чувства добре, има право на избор, получава обич и качествена подготовка за бъдещите си социални роли. Детската градина е център за развитие на личността и на общността, служеща на хората и на техните постоянно променящи се нужди и интереси. Място за срещи, дебати, дискусии и социални контакти. Среда, в която се приемат и ценят различието, развиват добрите начала у детето и позитивното у него, утвърждават ценностите на съвременната цивилизация. Детска градина, която ангажира, подпомага и стимулира децата, възпитава ги в дух на родолюбие, съхранение на българските традиции и национално достойнство и ги прави значими в процесите на възпитание и учене чрез игра. Зона с опитни професионалисти, търсещи корективи и възможности, отхвърлящи неработещи правила, прилагащи нови стратегии за постигане на видимо по-добри резултати. С богатата си и уютна материална база, Детска градина №38 Маргаритка е приказен дом за вашите деца. Създали сме условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.  

https://www.youtube.com/watch?v=m1Num6hr21g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ZoEH-WJdhJRroEG9emAojjjFG4RUscUQXwBzNvCSKs9BcnW9ydLeipvQ 

  

Работно време на ДГ № 38 "Маргаритка"  от 07.00ч. до 19.00 ч.

 

Директор - работно време 8.00 - 16.30 ч. / четвъртък 8.30 - 17.00 ч./

почивка 12.30 - 13.00 ч.

приемно време - вторник 9.00 - 10.00 ч.

                                   - четвъртък  16.00 - 17.00 ч.

ЗАС работно време  - 08.00 - 16.30 ч.

 

Актуални новини