Facebook

ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна

Бъдещето расте при нас!

ДГ №38 Маргаритка - Варна

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063499685095 

 

 

Прием в общински детски градини и подготвителни групи в училища

 

     Детската градина № 38 „Маргаритка” е институция в системата на предучилищното и училищното образование, отговаряща на съвременните изисквания за привлекателна, разнообразна и мобилна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание, в която Детето се чувства добре, има право на избор, получава обич и качествена подготовка за бъдещите си социални роли.

Детската градина е център за развитие на личността и на общността, служеща на хората и на техните постоянно променящи се нужди и интереси. Място за срещи, дебати, дискусии и социални контакти. Среда, в която се приемат и ценят различието, развиват добрите начала у детето и позитивното у него, утвърждават ценностите на съвременната цивилизация. Детска градина, която ангажира, подпомага и стимулира децата, възпитава ги в дух на родолюбие, съхранение на българските традиции и национално достойнство и ги прави значими в процесите на възпитание и учене чрез игра. Зона с опитни професионалисти, търсещи корективи и възможности, отхвърлящи неработещи правила, прилагащи нови стратегии за постигане на видимо по-добри резултати.

С богатата си и уютна материална база, Детска градина №38 Маргаритка е приказен дом за вашите деца. Създали сме условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.  

 

 

Работно време на ДГ № 38 "Маргаритка" 

от 07:00 ч. до 19:00 ч.

 

Работно време - Директор:

от 8:00 ч. до 16:30 ч. /четвъртък - от 8:30 ч. до 17:00 ч./

почивка от 12:30 ч. до 13.00 ч.

приемно време - вторник от 9:00 ч. до 10:00 ч.

                                - четвъртък от 16:00 ч. до 17:00 ч.

 

Работно време  - ЗАС:

от 08:00 ч. до 16:30 ч.

почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч.

 

 

Актуални новини