Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

Достъп до обществена информация

 Достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават:

  • в канцеларията на детската градина - всеки работен ден от 8:00 ч. до 10:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.;
  • на електронната поща – dg38margaritka@abv.bg
  • на адрес: гр. Варна 9023, ж.к. “Владислав Варненчик”, до блок 20

    Лице за контакт: Наталия Димитрова-Лазарова – ЗАС / завеждащ административна служба /

                                                                        тел.: 0876688384


    Министерство на финансите – Заповед за определяне нормативи за разходите при предоставяне на достъп до обществена информация