ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

Достъп до обществена информация

 Достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават:

  • в канцеларията на детската градина всеки работен ден от 8:00 до 10:00ч. и от 13:00 до 16:30ч
    • на електронната поща – dg38margaritka@abv.bg
    • и на адрес Варна 9023,ж.к. “Владислав Варненчик” до блок 20

Лице за контакт: Донка Краева – завеждащ техническа служба; тел. 0876688384


Министерство на финансите – Заповед за определяне нормативи за разходите при предоставяне на достъп до обществена информация