Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

ПРИЕМ В ЯСЛЕНИ И ПЪРВИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

 

Електронната система на община Варна за прием в детските градини и в детските градини с яслени групи ще бъде отворена за кандидатстване на 15.05.2023 г. в 10:00 часа. Системата затваря на 31.05.2023 г.

Резултатите от Първото класиране се обявяват на 05.06.2023 г. до 17:00 часа.

Графикът на дейностите за прием можете да видите на https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Grafik.pdf 

 

За регистрация на онлайн заявление, посетете   https://dg.uslugi.io/garden/home?reception=garden 

 

Указания за ползване на системата вижте https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Rukovodstvo_roditeli.pdf 

 

Повече информация за приема вижте на адрес    https://dg.uslugi.io/ 

 

 

 

ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 1. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005г за имунизациите в РБ ( ДВ,бр.45/2005г).
 2. Здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение.
 4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити – извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
 5. Васерман на 1 от родителите за дете, което ще постъпва в ЯСЛЕНА ГРУПА.
 6. Медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно на ОЗБ – не по-рано от 3 дни преди постъпване

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: 

 1. Ако детето отсъства по здравословни причини представя медицинска бележка от личния лекар с диагноза и посочен период на лечение.
 2. Ако детето отсъства повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно със заразно болен.
 3. Ако детето отсъства повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии.

Забележка – дните се смятат за календарни в системата на МЗ.

*На основание Закона за здравето и Наредба № 3 от 05.02-2007 на МЗ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

 • В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ПРИЕМАТ ЗДРАВИ ДЕЦА. 
 • СЛЕД ОТСЪСТВИЕ ПО БОЛЕСТ СТЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ПЪРВО ДА МИНЕТЕ ПРЕЗ ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ И СЛЕД ТОВА ДА ОСТАВИТЕ ДЕТЕТО В ГРУПАТА. 
 • ПРИ ВНЕЗАПНО ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ СЕ ОТЗОВЕТЕ НЕЗАБАВНО. Детето се приема след представено медицинско становище/бележка.