ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

Прием

http://dg.uslugi.io

Правилник за родители - извадка

Ръководство за регистрация на заявление за прием   DG_Vn_Rykovodstvo_roditeli

https://dg.is-vn.bg/

 

Здравни изисквания

ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВИТЕ
СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 1. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005г за имунизациите в РБ ( ДВ,бр.45/2005г).
 2. Здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение.
 4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на потогенни чревни бактерии и чревни паразити – извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
 5. Васерман на 1 от родителите за дете, което ще постъпва в ЯСЛЕНА ГРУПА.
 6. Медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно на ОЗБ – не по-рано от 3 дни преди постъпване

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: 

 1. Ако детето отсъства по здравословни причини представя медицинска бележка от личния лекар с диагноза и посочен период на лечение.
 2. Ако детето отсъства повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно със заразно болен.
 3. Ако детето отсъства повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии.

Забележка – дните се смятат за календарни в системата на МЗ.

*На основание Закона за здравето и Наредба № 3 от 05.02-2007 на МЗ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

 • В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ПРИЕМАТ ЗДРАВИ ДЕЦА. 
 • СЛЕД ОТСЪСТВИЕ ПО БОЛЕСТ СТЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ПЪРВО ДА МИНЕТЕ ПРЕЗ ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ И СЛЕД ТОВА ДА ОСТАВИТЕ ДЕТЕТО В ГРУПАТА. 
 • ПРИ ВНЕЗАПНО ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ СЕ ОТЗОВЕТЕ НЕЗАБАВНО. Детето се приема след представено медицинско становище/бележка.