Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

ПРИЕМ В ЯСЛЕНИ И ПЪРВИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

График за прием в яслените и първите групи към детските градини за 2024 година

https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Grafik.pdf 

Свободни места - 18.03.2024 г.

ДГ №38 обявява свободни места:

*трета група - родени 2018 г. - 1

Заявления за кандидатстване се приемат от 18.03.2024 г. до 22.03.2024 г. от 8,00 ч. до 16,30 ч. в кабинет ЗАС. Класирането се осъществява по реда на входиране на заявлението.

Свободни места - 05.03.2024 г.

ДГ №38 обявява следните свободни места:

*първа група - родени 2020 г. - 1

*четвърта група - родени 2017 г. - 1

Заявления за кандидатстване се приемат от 05.03.2024 г. до 08.03.2024 г. от 8,00 ч. до 16,30 ч. в кабинет ЗАС. Класирането се осъществява по реда на входиране на заявлението.

Списък с приетите деца:

*първа група - родени 2020 г. - 1 - Вх.№УВД-13-441/05.03.2024 г.

*четвърта група - родени 2017 г. - 1 - Вх.№УВД-13-442/05.03.2024 г.

 

Свободни места - 22.01.2024 г.

ДГ № 38 обявява следните свободни места:

*първа група - родени 2020 г. - 1

Заявления за кандидатстване се приемат от 22.01.2024 г. до 24.01.2024 г. от 8,00 ч. до 16,30 ч. в кабинет ЗАС.

Класиране се осъществява по реда на входиране на заявлението.

 Списък с приетите деца:

*първа група - родени 2020 г. - 1 - Вх.№УВД-13-349/22.01.2024 г.

 

Свободни места - 04.12.2023 г.

ДГ № 38 обявява следните свободни места:

* първа група - родени 2020 г. - 1

Заявления за кандидатстване се приемат от 04.12. до 08.12.2023 г. от 8,00 до 16,30 ч. в кабинет ЗАС.

Класиране се осъществява по реда на входиране на заявлението.

Списък на приетите деца:

*първа група - родена 2020 г. - Вх.№УВД-13-190/04.12.2023 г.

 

Свободни места - 09.10.2023 г.

ДГ № 38 обявява следните свободни места:

  *детска ясла /родени 2021/2022 г./ - 1

Заявленията за кандидатстване се приемат от 09.10.2023 г. до 13.10.2023 г. от 8:00 ч. до 16:30 ч. в кабинет ЗАС. Класираните се обявяват на 13.10.2023 г. на сайта и на входната врата.

Забележка! Заявленията се класират по реда на входиране.

Списък на приетите деца:

*детска ясла /родени 2021/2022 г./ - Вх.№УВД-13-43/09.10.2023 г.

 

Свободни места - 25.09.2023 г.

ДГ № 38 обявява следните свободни места:

      *четвърта група /родени 2017 г./ - 1

Заявленията за кандидатстване се приемат от 25.09.2023 г. до 29.09.2023 г. от 8:00 ч. до 16:30 ч. в кабинета на ЗАС. Класираните се обябяват на 29.09.2023 г. на сайта и на входната врата.

Забележка! Заявленията се класират по реда на входиране.

Списък на приетите деца:

*четвърта група /родени 2017 г./ - 1 - Вх.№УВД-13-01/25.09.2023 г.

 

 Свободни места - 11.09.2023 г.

ДГ № 38 обявява следните свободни места:

 • детска ясла /родени 2021/2022г./ - 1
 • четвърта група - 1                                                                                                                                                                                 Заявленията за кандидатстване се приемат от 11.09.2023 г. до 15.09.2023 г. от 8:00 до 16:30 ч. в кабинета на ЗАС.             Класираните се обябяват на 15.09.2023 г. на сайта и на входната врата.                                                                                     Забележка! Заявленията се класират по реда на входиране.                                                                                                     Списък на приетите деца:
 • *детска ясла/родени 2021/2022 г. - Вх.№УВД-13-814/11.09.2023 г.;
 • *четвърта група - Вх.№УВД-13-813/11.09.2023 г.                                                    

 

Свободни места - 28.08.2023 г.

ДГ № 38 обявява следните свободни места:

* детска ясла / родени 2021/2022г./ - 2 
* първа възрастова група - 2 
* втора възрастова група - 1
Заявленията за кандидатстване се приемат от 28.08. до 01.09.2023 г. от 8,00 до 16,30 ч.в кабинета на ЗАС.
Класираните се обявяват на 01.09.2023 на сайта и на входната врата
Списък на приетите деца:
*детска ясла - Вх.№УВД-13-798/28.08.2023 г.; Вх.№УВД-13-800/28.08.2023 г.;
*първа група - Вх.№УВД-13-797/28.08.2023 г.; Вх.№УВД-13-801/28.08.2023 г.;
*втора група - Вх.№УВД-13-799/28.08.2023 г.
 

     Свободни места - 14.08.2023 г.

ДГ №38 обявява следните свободни места:

* детска ясла / родени 2021/2022 г./ -2

* първа група / родени 2020 г./ - 2

* втора група /родени 2019 г./ -1

* трета група / родени 2018 г./- 1

Заявленията за кандидастване се приемат от 14.08. до 18.08.2023 г. в кабинета на ЗАС

Забележка! Заявленията се класират по реда на входиране.

      Списък на приетите деца:

*яслена група - Вх.№ УВД-13-782/14.08.2023 г. и Вх.№ УВД-13-785/14.08.2023 г.;

*първа група - Вх.№ УВД-13-780/14.08.2023 г. и Вх.№ УВД-13-784/14.08.2023 г.;

*втора група - Вх.№ УВД-13-781/14.08.2023 г.;

*трета група - Вх.№ УВД-13-783/14.08.2023 г.

                       

   Свободни места - 31.07.2023 г.

ДГ №38 обявява свободни места за деца,

             родени през 2021/2022 година /детска ясла/ - 2 бр. 

             родени 2020 година /първа група/ - 2 бр.

Заявления за кандидатстване се приемат от 31.07.2023 год. до 04.08.2023 год. в кабинета на ЗАС.

Заявленията се класират по реда на входиране.

            Списък на приетите деца:

*яслена група - Вх.№ УВД-13-755/31.07.2023 г. и Вх.№ УВД-13-756/31.07.2023 г.;

*първа група - Вх.№ УВД-13-754/31.07.2023 г.; Вх.№ УВД-13-757/31.07.2023 г.

 

 

                  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕ И КЛАСИРАНЕ 

Електронната система на община Варна за прием в детските градини и в детските градини с яслени групи ще бъде отворена за кандидатстване на 15.05.2023 г. в 10:00 часа.

Системата затваря на 31.05.2023 г.

Резултатите от Първото класиране се обявяват на 05.06.2023 г. до 17:00 часа.

Графикът на дейностите за прием можете да видите на https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Grafik.pdf 

 

За регистрация на онлайн заявление, посетете   https://dg.uslugi.io/garden/home?reception=garden 

 

Указания за ползване на системата вижте https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Rukovodstvo_roditeli.pdf 

 

Повече информация за приема вижте на адрес    https://dg.uslugi.io/ 

 

ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

 1. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005г за имунизациите в РБ ( ДВ,бр.45/2005г).
 2. Здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение.
 4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити – извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
 5. Васерман на 1 от родителите за дете, което ще постъпва в ЯСЛЕНА ГРУПА.
 6. Медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно на ОЗБ – не по-рано от 3 дни преди постъпване

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: 

 1. Ако детето отсъства по здравословни причини представя медицинска бележка от личния лекар с диагноза и посочен период на лечение.
 2. Ако детето отсъства повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно със заразно болен.
 3. Ако детето отсъства повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии.

Забележка – дните се смятат за календарни в системата на МЗ.

*На основание Закона за здравето и Наредба № 3 от 05.02-2007 на МЗ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

 • В ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ПРИЕМАТ ЗДРАВИ ДЕЦА. 
 • СЛЕД ОТСЪСТВИЕ ПО БОЛЕСТ СТЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ПЪРВО ДА МИНЕТЕ ПРЕЗ ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ И СЛЕД ТОВА ДА ОСТАВИТЕ ДЕТЕТО В ГРУПАТА. 
 • ПРИ ВНЕЗАПНО ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ СЕ ОТЗОВЕТЕ НЕЗАБАВНО. Детето се приема след представено медицинско становище/бележка.