Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

Обява за Ремонтни дейности

ДЕТСКА ГРАДИНА №38 ”МАРГАРИТКА”  - гр.Варна   БУЛСТАТ 000080929

ж.к.”Вл.Варненчик” до бл.20; пощ. код 9023

Тел. 0882/ 567-078, dg38margaritka@abv.bg

 

ПОКАНА

От Параскева Жекова Люцканова

Директор на ДГ № 38 „Маргаритка”

 

    Предлагаме на Вашето внимание да участвате в поръчка за „Ремонт на 11 броя санитарни помещения и коридори в корпуси „А“, „В“, и „С“ в ДГ № 38 „Маргаритка ”. 

При проявен интерес, моля да изготвите оферта за следните видове дейности:

Вид СМР

Ед.м.

К-во

1

Демонтаж фаянсова облицовка и мазилка

м 2

110

2

Вътрешна вароциментова мазилка

м2

110

3

Монтаж смесителни батерии

бр.

22

4

Демонтаж мивки

бр.

11

5

Демонтаж клозетно седало и казанче

бр.

11

6

Демонтаж тръби поц. В сгради

м

80

7

Демонтаж тръби PVС в  сгради

м

70

8

Полагане дълбокопроникващ грунд върху съществуващи настилки и облицовки

м2

150

9

Доставка и монтаж настилка от теракот

м2

60

10

Доставка и монтаж и фаянсова облицовка h=1,60 м

м2

135

11

Доставка и монтаж ъглови профили фаянс. облицовка

м

90

12

Куфар от влагоустойчив гипскартон

м2

60

13

Шпакловка по стени и тавани

м2

110

14

Грундиране стени и тавани за боядисване

м2

110

15

Боядисване стени и тавани с латекс

м2

110

16

Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф.20

м2

80

17

Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови ф.32

м

30

18

Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови ф.63

м

30

19

Доставка и монтаж спирателен кран полипропилен ф.32

бр.

11

20

Доставка и монтаж спирателен кран полипропилен ф.25

бр.

11

21

Доставка и монтаж PVС тръба ф.50, вкл.фасонни части

м

30

22

Доставка и монтаж PVС тръба ф.110, вкл. фасонни части

м

35

23

Доставка и монтаж смесителни батерии

бр.

11

24

Доставка и монтаж душ батерии

бр.

11

25

Доставка и монтаж тоалетни мивки среден формат, вкл.сифон

бр.

11

26

Доставка и монтаж моноблок

бр.

11

27

Обръщане около отвори

м

105

28

Доставка и монтаж сифон подов рогов

бр.

11

29

Пренос и натоварване строителни отпадъци

м3

4

30

Превоз строителни отпадъци на 10 км.

м3

4

31

Натоварване строителни отпадъци

м3

4

32

Доставка и монтаж преходни лаесни настилка

м

21

33

Замонолитване отвори около PVС тръби

бр.

12

34

Направа улеи за тръби

м

24

35

Доставка и монтаж бърза връзка

бр.

12

36

Такса строителни отпадъци

т

4,80

 

Показатели за оценка:

  • Икономически най-изгодна
  • Цена за изпълнение на строително-ремонтните работи съгласно приложената в конкурсната документация количествено-стойностна сметка;
  • Показатели за ценообразуване;
  • Срок на строително изпълнение;
  • Референции за подобни обекти;
  • Гаранционни срокове.

Срок за подаване на офертата: от 22.06.2021 г. до 28.06.2021 г. /От 10.00ч. до 16.00 ч. / в канцеларията на ЗАС.  Офертата да бъде входирана в запечатан плик.

 

Параскева Люцканова

Директор на ДГ № 38