Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

Сензомоторни занимания

Педагогическите специалисти се включиха в обучение, проведено от екип на Карин дом на тема : "Сензомоторни занимания за деца в предучилищна възраст"