Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

Участие в методическа среща

Педагогическият съветник Десислава Дочева взе участие в редовната методическа среща на колегията на  училищните психолози и педагогически съветници.

На срещата госпожа Дочева сподели опита си в работата с учители за развитие на творческия им потенциал и уменията за работа в екип посредством методи от арт терапията.

Сесиите с учители са реализирани както в присъствена, така и в електронна форма, съобразно противоепидемичните мерки.