ДГ №38 Маргаритка
Детска градина в град Варна

Свободни места

Детска градина № 38 "Маргаритка" обявява свободни места за следните възрастови групи:

родени 2017 г. -1 място

родени 2018 г.-1 място

Приемът на документи се осъщестява от 13.12. до 17.12,2021 г. от 08,00 до 16,00 ч. 

Списъкът с приетите деца ще бъде обявен на 17.12.2021 г. от 17,00 ч.