Facebook
ДГ №38 "Маргаритка" - Община Варна
Бъдещето расте при нас!

Списък на приетите деца

ДГ № 38 "Маргаритка" обявява 3/ три / свободни места за първа възрастова група - деца родени през 2017 година и 1 /едно/ трета възрастова група.

Заявления се подават от 04.06. до 10.06.2021 г. от 8,30 ч. до 16,30 ч. при ЗАС или на ел.адрес: dg38margaritka@dg38margaritka.com.

Заявленията се класират по реда на входиране.

Класирането на приетите деца ще бъде обявено на 11.06.2021 г. в 17.00 ч.

 

Списък на приетите деца:

1. За първа възрастова група - 2017 г.

входящ № УВД - 13 - 298  /28.05.2021 г

входящ № УВД - 13- 302 /04.06.2021 г.

входящ № УВД - 13 - 303 / 04.06.2021 г.

 

2. За трета възрастова група - 2015 г.

входящ № УВД - 13- 307 / 08.06.2021 г.

 

Потвърждаване на приема от 14.06.2021 г. до 25.06.2021 г.